DAPHAN OVASI CAZİBE SULAMASI VE İŞLETME TESİSLERİ 1. KISIM İNŞAATI
Toplam Sulama Alanı : 11.700 Ha
Ana Kanal ( Trapez kesitli Beton Kaplamalı ) : 26.250 m
Yedek Kanal ( Trapez kesitli Beton Kaplamalı Kanal ) : 99.100 m
Tersiyer Kanal ( Trapez Kesitli Beton Kaplamalı Kanal ) : 313.500 m
Çelik Sifon : 8.000 m
Betonarme Sifon : 671 m, 2 Ø 2.700 mm
At Nalı Tipi Galeri : 1.062 m, Ø 3.600 mm
Pompa Binası ve İşletme Tesisleri : 9.099 m²
Kazı : 4.143.254 m³
Dolgu : 1.678.194 m³
Beton : 180.158 m³
Kalıp : 341.970 m²
- Daphan Ovası Cazibe Sulaması ve İşletme Tesisleri 1. Kısım İnşaatı
- Daphan Ovası Cazibe Sulaması ve İşletme Tesisleri 1. Kısım İnşaatı
- Daphan Ovası Cazibe Sulaması ve İşletme Tesisleri 1. Kısım İnşaatı
- Daphan Ovası Cazibe Sulaması ve İşletme Tesisleri 1. Kısım İnşaatı