ERZURUM DAPHAN OVASI CAZİBE SULAMASI 2. KISIM İNŞAATI
Toplam Sulama Alanı : 12.039 Ha
Ana Kanal (Trapez Kesitli Beton Kaplamalı) : 17.750 m
Yedek Kanal (Trapez Kesitli Beton Kaplamalı Kanal) : 179.273 m
Çelik Sifon : 1.352 m
Betonarme Sifon : 1.000 m, Ø 800 mm
At Nalı Tipi Galeri : 1.780 m, Ø 3.600 mm
Pompa Binası ve İşletme Tesisleri İnşaatı : 9.099 m²
Kazı : 2.625.000 m³
Dolgu : 4.720.000 m³
Beton : 25.000 m³
Kalıp : 25.000 m²
- Erzurum Daphan Ovası Cazibe Sulaması 2. Kısım İnşaatı / ERZURUM - Erzurum Daphan Ovası Cazibe Sulaması 2. Kısım İnşaatı / ERZURUM
- Erzurum Daphan Ovası Cazibe Sulaması 2. Kısım İnşaatı / ERZURUM - Erzurum Daphan Ovası Cazibe Sulaması 2. Kısım İnşaatı / ERZURUM
- Erzurum Daphan Ovası Cazibe Sulaması 2. Kısım İnşaatı / ERZURUM
- Erzurum Daphan Ovası Cazibe Sulaması 2. Kısım İnşaatı / ERZURUM