H.G. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
  http://www.hgenerji.com.tr

  HG Enerji Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret A. Ş., 2009 yılında, elektrik enerjisi mevzuatına uygun olarak, her türlü elektrik üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışının gerçekleştirilmesi konularında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

  HG Enerji Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş., inşaat sektörünün lider kuruluşlarından olan İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hissedarlarının da katılımı ile, uzun yıllardan beri Bursa’da faaliyet gösteren ve tekstil sektörünün saygın şirketlerinden olan Harput Holding’in bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) üretim lisanslıdır.

  HG Enerji Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret A. Ş., 2010 yılı içinde Kütahya ili, Gediz ilçesi Dayınlar Mevkii’nde 52,38 MW kurulu gücüne sahip Gediz Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı için üretim lisans almıştır. Sözkonusu santral, Firmanın sahip olduğu nitelikli insan kaynağı, güçlü finansman yapısı ve engin deneyimi sayesinde, 2011 yılı Ocak ayı sonunda, işletmeye alınarak, ülkemiz ekonomisine ve enerji üretimine katkıda bulunmaya başlamıştır.

  Toplam 6 adet (8,73 x 6 = 52,38 MW) motorla birlikte yılda 412.000.000 kwh enerji üretilmektedir. Enerji Santralında ayrıca 154 kV Şalt Sahası ve 1 adet 50/62,5 MVA 11/154kV Trafo Merkezi bulunmaktadır.

  Santralın ikinci aşamasında da, çevredeki sanayi kuruluşlarının isteği doğrultusunda, halen çalışmakta olan ve sadece elektrik üretiminde kullanılan motorların arkasına her biri 8 bar 186oC sıcaklıkta, 5.3 ton/saat buhar üretecek 6 adet atık ısı kazanı ve 85oC sıcaklıkta su üretim ekipmanları ve bu işlemlerde kullanılacak ham su hazırlama ünitelerini kapsayan yardımcı ünitelerin kurulması ile topraksız tarım üretimine geçilmesi planlanmaktadır.

  Ülkemizde bulunan önemli enerji firmaları arasındaki haklı yerini çok kısa zaman içinde alan HG Enerji Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret A. Ş., üretim kapasitesini artırmak ve sadece termik değil diğer enerji kaynaklarından elektrik üretmek için çalışmalarını çevreye duyarlı, hızlı ve doğru bir şekilde sürdürmektedir.