İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin kalite politikası esas olarak; mevzuat, sözleşmeler, uluslararası standartlar ve çağdaş insani değerler çerçevesinde müşteri memnuniyeti odaklı ve toplam kalite anlayışına dayalıdır. Bu genel çerçeve içerisinde; kurumsallaşmış iş anlayışı ile en ileri teknolojileri kullanarak, zamanında, güvenilir, ekonomik, sorunsuz ve işverene beklentileri doğrultusunda hizmet sunmak ve bu prensiplerin sürekliliğini sağlamak üzere uluslararası standartlarda bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş ve bu sistemi belgelendirmiştir.

   Ayrıca, oluşturduğumuz sistemde, firma faaliyetleri ile birleştirilen, iş sağlığı ve iş güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri en aza indirmek üzere özel tedbirler yer almakta olup; sürekli gözden geçirmeler, iyileştirmeler ve eğitimlerle sistemin etkinliği artırılmaktadır.Bu bağlamda; kazalar, vakalar ve uygunsuzlukların önlenmesi, oluşmaları halinde sebeplerinin analiz edilerek uygulanabilir sonuçlar çıkarılması, uygulamaların sürekli izlenmesi ve tüm personelin performanslarının ölçülmesi ve personelin bilinç ve yeterlilikleri konularında oluşturulan sistem unsurları ile toplam kalite
 

  
   TS EN ISO 9001 : 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  
   TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

  
   OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ