Adı – Soyadı
T.C. Kimlik No
Yabancılar için Pasaport No
Tebligat Adresi
Kayıtlı E-Posta Adresi
Başvuru Tarihi
İsmail Çelik İnşaat ile olan İlişkiniz
(Müşteri, iş ortağı, eski çalışan, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
   İş Başvuru Tarihiniz :
   Çalıştığınız Yıllar       :
Şirketimizde İletişimde Olduğunuz Birim
Talep Konusu
(Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur. Detaylı olarak aktarınız)
Başvurunun Yanıtlanmasında Kullanılmasını İstediğiniz Yöntem


Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak İsmail Çelik İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmesine izin veriyorum.

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU